Fokuserar på systemfelen som deformerar och krymper människan och livsrummet => För villkorslös basinkomst

Sverige är ingen drömfabrik där alla kan göra klassresor

Många flyktingar och ekonomiska migranter tar sig till Sverige med storslagna och oftast orealistiska drömmar med sig i bagaget. De bär inom sig en bild av Sverige som ett paradis, där alla möjligheter till utveckling på alla tänkbara plan finns, om bara viljan finns hos individen att anstränga sig, att förkovra sig. Bara man har klivit över gränsen till Sverige, och fått sitt uppehållstillstånd, så öppnar sig oändliga valmöjligheter, som till exempel ett utbildningssystem, som förväntas kunna kompensera för bristfällig skolunderbyggnad eller ingen skolunderbyggnad alls. Bland barnen som kommer till Sverige finns små barn i åldern 0-3 år som har gott om tid att återhämta sig och läka ut trauman, samt lära sig svenska fram till skolstarten. Om de sätts i en förskola, där det stora flertalet barn är födda i Sverige med föräldrar som talar svenska, så att de ges goda möjligheter till språkutveckling, kan de påbörja grundskolan i samma ålder som svenskfödda barn, med goda kunskaper i svenska. De har då nio år på sig att klara skolan, att uppnå behörighet till gymnasiet. Därmed har de i stort sett lika goda möjligheter att nå sina drömmars mål som sina svenska klasskamraters, förutsatt att deras föräldrar gör sitt bästa för att lära sig svenska, så att de kan stötta sina barn i skolarbetet. En grundförutsättning är givetvis, oavsett om föräldrarna är inrikes eller utrikes födda, att de klarar av att skapa lugn och ro i hemmet om kvällarna (när nästa dag är skoldag), eftersom lugn och ro är en absolut grundförutsättning för intellektuella arbetsuppgifter (läxor), vila och avkoppling, samt sömn. Bara vetskapen om att man har en lugn och trygg studiesituation hemma kvällstid, bäddar för sinnesro. Man måste ha sinnesro för att kunna göra sina läxor, för att kunna lära sig nya saker. Barn som har svåra hemförhållanden, med ständiga bråk om kvällarna, missbruk och/eller våld, har sällan någon sinnesro, och utvecklar ofta grava sömnsvårigheter på grund av kronisk negativ stress och oro, samt en saboterad skolgång. De har försämrad inlärningsförmåga på grund av kronisk sömnbrist och kroniskt förhöjda nivåer av stress och oro, vilket oftast beror på en livssituation som är omöjlig att hantera, ta sig ur eller förändra. Alla föräldrar måste efter bästa förmåga bädda för en lyckad skolgång, genom att skapa grundförutsättningar i hemmet för att barnet ska kunna komma till skolan i ett undervisningsbart skick (utsövda, mätta, och med läxorna gjorda), samt fostra barnet till ett gott uppförande och hälsosamma vanor. Som sagt, utrikes födda barn kan ha lika goda livschanser som inrikes födda barn till inrikes födda föräldrar, med liknande hemförhållanden och begåvning, förutsatt att de har kommit till Sverige i så tidig ålder, att de hunnit lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna hänga med i skolan från årskurs ett, samt att föräldrarna lär sig svenska, och kommer in i samhället genom arbete eller utbildning. Naturligtvis har det stor betydelse för barnens kunskapsutveckling, om föräldrarna är högutbildade eller lågutbildade, men störst betydelse har hemförhållanden, samt föräldrarnas attityder, deras inställning till skolan, hur viktig de anser att skolan är för barnets framtid, om de vill och förmår engagera sig.

I Sverige betonas sedan länge vikten av social rörlighet. Man uppmanas att inte gå i sina föräldrars fotspår, när det gäller val av yrke, särskilt inte om man har råkat födas in i arbetarklassen, och ens föräldrar har lågstatusyrken som exempelvis verkstadsmekaniker och lokalvårdare, med dålig löneutveckling och få eller inga karriärmöjligheter. I Sverige förväntas man göra en klassresa från arbetarklass till medelklass. Annars ses man som en förlorare. Minns du vad Göran Persson sa, i egenskap av statsminister? Ja, det var ett bra tag sedan, men inställningen inom de flesta partier är idag ungefär densamma:

Nu ska vi ha in ungdomarna på högskolan.

Därefter tillade han någonting i stil med, att yrken som exempelvis undersköterska, barnmorska, murare eller elektriker inte var någonting att satsa på, eftersom det inom yrken som kräver enbart gymnasial utbildning inte finns några goda möjligheter att göra karriär och få en bra löneutveckling. Som socialdemokrat nedvärderade han

Inlägget är skrivet av Mona Nilsson och publicerat under kategorin Migration och Invandring 8 6

Uppdaterat

Taggar: skolan, grundskola, gymnasium, högskola, utbildningssystem, klassresa, flyktingar, invandring

Antal unika visningar: 15

Lämna en kommentar